เลือดปนมากับน้ำอสุจิแบบนี้จะอันตรายไหม
เลือดปนมากับน้ำอสุจิแบบนี้จะอันตรายไหม

เมื่อไรก็ตามที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายทุกคนก็ต้องกังวลเป็นเรื่องธรรมดา  เช่นเดียวกับอาการเลือดที่ออกมาปนกับน้ำอสุจิที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย  ต้องบอกว่าอาการที่กล่าวมานั้นไม่ใช่อาการของโรคที่ร้ายแรง โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ชายที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี  และต้องบอกว่าอาการนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ซึ่งปริมาณของเลือดที่ปนออกมากับน้ำอสุจิของแต่ละคนนั้นก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาเหตุ   ซึ่งผู้ป่วยอาจสังเกตเห็นว่า  มีหยดเลือดหรือสายของเลือดปนมากับน้ำอสุจิหรือดูน้ำอสุจิแล้วมีลักษณะคล้ายกับเลือด แม้ว่าอาการนี้จะเป็นไม่นาน แต่การทดสอบสาเหตุของการมีเลือดปนมากับน้ำอสุจิก็สามารถทำได้หลายวิธี  ทั้งนี้ควรจะได้รับคำแนะนำและการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาเหตุของการที่มีเลือดออกปนมากับน้ำอสุจินั้น  มักจะไม่ค่อยที่จะทราบสาเกตุ  เนื่องจากผู้ป่วยส่วนหนึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยเลือดในน้ำอสุจิ  มักจะพบว่า มีสาเหตุมาจากการได้รับบาดเจ็บหรือการติดเชื้อ  นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการสภาวะที่มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ชาย อย่างเช่น  กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ลูกอัณฑะ ท่อเก็บเชื้ออสุจิ  ท่อนำอสุจิจากลูกอัณฑะ ถุงพักน้ำอสุจิ และต่อมลูกหมาก  ได้รับการบาดเจ็บโดยตรง

โดยภายในน้ำเชื้อหรืออสุจิ  จะประกอบไปด้วย ตัวอสุจิและของเหลว  ที่มีการหลั่งออกมาจากต่อมลูกหมากและต่อมอื่นๆ   ซึ่งของเหลวเหล่านี้จะเข้าร่วมกับตัวอสุจิ  ที่จะผ่านเข้ามาทางท่อปัสสาวะสำหรับการหลั่ง ทั้งนี้ก็มีหลายสาเหตุที่สามารถทำให้หลอดเลือดนั้นเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายไปตลอดทั้งเส้นของทางน้ำเชื้อหรือทางเดินปัสสาวะไปยังท่อปัสสาวะ หลอดเลือด  ที่บางครั้งอาจแตกหรือเกิดการฉีกขาดแล้วมีเลือดรั่วไหลออกมาพร้อมกับน้ำอสุจิ หรือการปัสสาวะ นอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีสาเหตุมาจากนิ่วของกระเพาะทางเดินปัสสาวะ  โดยผู้ไม่ได้ร่วมเพศเป็นเวลานาน อาการที่เป็นหลังการตรวจตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก ซึ่งผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ที่ได้รับการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก มักจะมีเลือดปนออกมาพร้อมน้ำอสุจิในช่วงระยะเวลาประมาณสามถึงสี่สัปดาห์หลังจากได้เข้ารับการผ่าตัด การบาดเจ็บของลูกอัณฑะ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหลังจากการผ่าตัดทำหมันด้วยการตัดท่อนำอสุจิ  การทำแบบนี้ก็อาจทำให้มีเลือดปนออกมากับน้ำอสุจิได้เช่นกัน  ในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากเข้ารับการผ่าตัด ทั้งนี้บางครั้งก็อาจะมาจากการที่มีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง ส่วนสาเหตุอื่นๆที่มักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมาก คือ  พบว่ามีก้อนเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ ท่อทางเดินปัสสาวะหรือต่อมลูกหมาก  อย่างเช่นถุงน้ำหรือติ่งเนื้อที่ยื่นออกมา เป็นโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ   บางครั้งก็เป็นโรคเลือดออกไม่หยุดหรือฮีโมฟีเลีย มะเร็งต่อมลูกหมาก ต่อมลูกหมากโต ฯลฯ